Etusivu   Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Pörhön Autoliike Oy  tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu, vaihde: 020 762 44

Rekisterin nimi
Pörhön Autoliike Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.


Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, lanka- ja mobiilipuhelinnumero, faxinumero, sähköpostiosoite, henkilöasiakkuus-  ja yhteisöasiakkuustieto sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan ( mobiili ja s-posti), kielipreferenssi sekä mieltymyksiä koskevat tiedot. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluu myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot .

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus  sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa Pörhön Autoliike Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Tiedot sijaitsevat Pörhön Autoliike Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu.

Ostoskori
Ostoskori on tyhjä
Tuotteet ostoskorissasi:
  • Ostoskori on tyhjä